Hội Nghị Thần Kinh Học Đông Nam Á 2023 – ASNA2023

Chương trình

Thời gian Tiêu đề Người trình bày
14:00 – 14:30 Botulinum toxin trong co cứng cơ sau đột quị (bài giảng) Raymond Rosales (Philippines)
14:30 – 15:00 Botulinum toxin trong co cứng cơ sau đột quị: thảo luận ca lâm sàng Võ Nguyễn Ngọc Trang (Việt Nam)
15:00 – 15:30 Botulinum toxin trong loạn trương lực cơ vùng cổ (bài giảng) Trần Ngọc Tài (Việt Nam)
15:30 – 16:00 Botulinum toxin trong loạn trương lực cơ vùng cổ: thảo luận ca lâm sàng Võ Ngọc Chung Khang (Việt Nam)
16:00 – 16:30 Botulinum toxin trong loạn trương lực cơ vùng chi (bài giảng) Daniel Truong (USA)
16:30 – 17:00 Botulinum toxin trong loạn trương lực cơ vùng chi: thảo luận ca lâm sàng Võ Ngọc Chung Khang (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
14:00 – 15:00 Bài giảng về “Ứng dụng lâm sàng của kích thích từ trường xuyên sọ” Lo Yew Long (Singapore)
15:00 – 15:30 Biểu diễn thực hành TMS ở người bình thường Lo Yew Long (Singapore)
15:30 – 16:00 Giải lao
16:00 – 16:30 Biểu diễn thực hành TMS ở người bệnh Lo Yew Long (Singapore)
16:30 – 17:00 Hướng dẫn trực tiếp các đồng nghiệp tham gia thực hành TMS Lo Yew Long (Singapore)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
14:00 – 14:15 Ứng dụng lâm sàng, nguyên lý và các chỉ số của siêu âm Phạm Thị Ngọc Quyên (Việt Nam)
14:15 – 14:30 Siêu âm ngoại sọ và âm thổi vùng cổ (động mạch cảnh và đốt sống, bao gồm cướp máu dưới đòn) Yohanna Kusuma (Indonesia)
14:30 – 14:45 Cơn TIA tái phát (TCD) Nijasri C. Suwanwela (Thái Lan)
14:45 – 15:00 Kỹ thuật thay thế cho TCD (TCCD) NV Ramani (Singapore)
15:00 – 15:15 Siêu âm thần kinh trong ICU (Co mạch, tăng áp lực nội sọ, chết não) Jose Navarro (Philippines)
15:15 – 15:30 Các ứng dụng đặc biệt (phát hiện huyết khối, shunt phải trái, đảo dòng động mạch não, ‘huyết khối siêu âm’) Chang Hui Meng (Singapore)
15:30 - 17:00 Hướng dẫn trực tiếp: 2 trạm TCD (1 cho tuần hoàn trước, 1 cho tuần hoàn sau), 2 trạm Duplex (1 cho ECD, 1 cho TCCD), 1 trạm PFO, Thảo luận ca lâm sàng
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
08:00 – 08:10 Đăng ký và Đón tiếp đại biểu
08:10 – 08:15 Giới thiệu Ernest Somerville (Australia)
08:15 – 08:45 Kĩ thuật điện não đồ cơ bản, định khu và nhiễu Ernest Somerville (Australia)
08:45 – 09:45 Phiên thảo luận nhóm 1 Người hướng dẫn
09:45 – 10:15 Điện não đồ bình thường - khi thức, khi buồn ngủ và trong giấc ngủ Tăng Ngọc Phương Lộc (Việt Nam)
10:15 – 11:15 Phiên thảo luận nhóm 2 Người hướng dẫn
11:15 – 11:35 Giải lao
11:35 – 12:05 Điện não đồ bất thường 1 - không phải dạng động kinh Shang-Yeong Kwan (Đài Loan)
12:05 – 13:05 Phiên thảo luận nhóm 3 Người hướng dẫn
13:05 – 13:50 Ăn trưa
13:50 – 14:20 Điện não đồ bất thường 2 - dạng động kinh Shih-Hui Lim (Singapore)
14:20 – 15:20 Phiên thảo luận nhóm 4 Người hướng dẫn
15:20 – 15:40 Giải lao
15:40 – 16:10 Đọc, báo cáo kết quả, các lỗi thường gặp cần tránh và sử dụng điện não đồ tích cực John W. Dunne (Australia)
16:10 – 17:10 Phiên thảo luận nhóm 5 Người hướng dẫn
17:10 – 17:15 Bế Mạc
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
14:00 – 15:00 Sinh thiết cơ và cố định mẫu Ichizo Nishino (Nhật Bản)
15:00 – 16:00 Bệnh học bệnh cơ – ca lâm sàng (3-4 ca) Ichizo Nishino (Nhật Bản)
16:00 – 17:00 Điện cơ kim định lượng Tuan Vu (USA)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
08:30 – 08:55 Vai trò của IFCN là gì; và sinh lý học thần kinh trong giảm cảm giác mức độ nặng; sờ nông và đau nhanh Jonathan Cole (UK)
08:55 – 09:20 Lấy huyết khối ở các trường hợp nhồi máu não cấp trong cửa sổ thời gian muộn- Kinh nghiệm tại Việt Nam Nguyễn Huy Thắng (Việt Nam)
09:20 – 09:45 Thuốc chống động kinh: cũ và mới John W. Dunne (Australia)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
13:30 – 13:55 Các tiến bộ hiện tại trong những bệnh lý mở rộng chuỗi lặp lại Hiroyuki Ishiura (Nhật Bản)
13:55 – 14:20 Bệnh lý mạch máu não và vai trò của điều trị nội mạch – Kinh nghiệm từ S.I.S Việt Nam Trần Chí Cường (Việt Nam)
14:20 – 14:45 Cập nhật thuốc điều trị xơ rải rác Shanthi Viswanathan (Malaysia)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
08:30 – 08:55 Điều trị đau đầu áp lực nội sọ cao và thấp Min Kyung Chu (Korea)
08:55 – 09:20 Lựa chọn kháng kết tập tiểu cầu trong dự phòng nhồi máu tái phát Jose Navarro (Philippines)
09:20 – 09:45 Cập nhật về bệnh Parkinson tại Đông Nam Á Trần Ngọc Tài (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
13:30 – 13:55 Thần kinh học lâm sàng: Nghệ thuật trường tồn Hadi Manji (UK)
13:55 – 14:20 Cập nhật Bệnh Nhược cơ Tuan Vu (USA)
14:20 – 14:45 Các biến chứng thần kinh trong Covid Hadi Manji (UK)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:20 Cập nhật các tiến bộ về sinh lý thần kinh trong đánh giá các rối loạn thần kinh ngoại biên Nortina Shahrizaila (Malaysia)
10:20 – 10:40 Khảo sát dẫn truyền vận động trung ương và ngoại biên bằng kích thích từ trường xuyên sọ với kích thích đơn Yoshikazu Ugawa (Nhật Bản)
10:40 – 11:00 Siêu âm thần kinh cơ trong thực hành lâm sàng Simon Podnar (Slovenije)
11:00 – 11:20 Siêu âm khảo sát hình thái bình thường và bệnh lý đám rối thần kinh cánh tay Lê Tự Phúc (Việt Nam)
11:20 – 11:40 Những khó khăn trong đánh giá điện sinh lý ở bệnh lý đám rối thắt lưng cùng Lo Yew Long (Singapore)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:30 Quản lý bệnh Parkinson giai đoạn sớm ở Đông Nam Á Hà Ngọc Lê Uyên (Việt Nam)
10:30 – 11:05 Quản lý bệnh Parkinson giai đoạn tiến triển Thien Thien Lim (Malaysia)
11:05 – 11:40 Các rối loạn vận động trong lúc ngủ liên quan đến hội chứng Parkinson Jirada Sringean (Thái Lan)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:20 ICAD: Vai trò của điều trị thuốc và đặt stent Trần Chí Cường (Việt Nam)
10:20 – 10:35 Can thiệp nội mạch trong điều trị AVM/AVF nội sọ Ekachat Chanthanaphak (Thái Lan)
10:35 – 10:50 Đặt stent nội sọ cứu vãn sau lấy huyết khối thất bại trong nhồi máu não cấp Lê Minh Thắng (Việt Nam)
10:50 – 11:05 Vai trò của điều trị nội mạch trong nhồi máu tuần hoàn trước cấp tính với lõi nhồi máu lớn trong vòng 6 giờ kể từ lúc khởi bệnh Nguyễn Đào Nhật Huy (Việt Nam)
11:05 – 11:20 Lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị nhồi máu não cấp tại Indonesia Mohammad Kurniawan (Indonesia)
11:20 – 11:30 Gây tắc động mạch màng não giữa (MMA) trong điều trị tụ máu dưới màng cứng mạn tính Lemuel Narcise (Philippines)
11:30 – 11:40 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:25 Một nghiên cứu về bệnh Alzheimer khởi phát sớm và khởi phát muộn ở Việt Nam Tống Mai Trang (Việt Nam)
10:25 – 10:50 Cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh Alzheimer Encarnita Raya-Ampil (Philippines)
10:50 – 11:15 Các bước tiến trong liệu pháp điều biến bệnh ở bệnh Alzheimer Vorapun Senanarong (Thái Lan)
11:15 – 11:40 Vai trò của điều trị sớm bệnh Alzheimer Nagaendran Kandiah (Singapore)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Vấn đề về kỳ thị trong động kinh Chong Tin Tan (Malaysia)
15:25 – 15:50 Hội chứng động kinh liên quan sốt nhiễm trùng Charcrin Nabangchang (Thái Lan)
15:50 – 16:15 Phân loại hội chứng động kinh ILAE 2022 Ernest Somerville (Australia)
16:15 – 16:40 Phẫu thuật động kinh với tài nguyên giới hạn Lê Thụy Minh An (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Tiếp cận người bệnh run trong thực hành lâm sàng Pattamon Panyakaew (Thái Lan)
15:25 – 15:50 Điều trị thuốc trong run vô căn Đặng Thị Huyền Thương (Việt Nam)
15:50 – 16:15 Các liệu pháp xâm lấn trong run vô căn Roland Dominic Jamora (Philippines)
16:15 – 16:40 Sinh lý bệnh của bệnh Parkinson Ritsuko Hanajima (Nhật Bản)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:20 Vai trò của tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong điều trị đột quỵ cấp Jan Gralla (Switzerland)
15:20 – 15:40 Đặt stent trong can thiệp cấp cứu đột quỵ: nên hay không nên. Trang Mộng Hải Yên (Việt Nam)
15:40 – 16:00 Bệnh lý mạch máu tủy sống và điều trị nội mạch Trần Chí Cường (Việt Nam)
16:00 – 16:10 Huyết khối tĩnh mạch não và điều trị lấy huyết khối Dương Hoàng Linh (Việt Nam)
16:10 – 16:20 Lấy huyết khối trong nhồi máu não cấp: trình bày các ca lâm sàng khó Đào Duy Khoa (Việt Nam)
16:20 – 16:40 Quy trình cấp cứu & điều trị bệnh nhân đột quỵ Jan Gralla (Switzerland)
16:40 – 16:50 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:20 Chẩn đoán suy giảm chức năng tiền đình Đoàn Văn Anh Vũ (Việt Nam)
15:20 – 15:40 Đừng sợ những người bệnh chóng mặt! Umapathi Thirugnanam (Singapore)
15:40 – 16:00 Ứng dụng bù trừ tiền đình để tối ưu hóa điều trị chóng mặt Nguyễn Bá Thắng (Việt Nam)
16:00 – 16:20 Chẩn đoán và điều trị 3 nguyên nhân đau đầu nguyên phát hàng đầu: Migraine, Đau đầu loại căng thẳng và đau đầu cụm Min Kyung Chu (Hàn Quốc)
16:20 – 16:40 NMOSD - Tổng quan đặc điểm lâm sàng và điều trị Hor Jyh Yung (Malaysia)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:25 Can thiệp nội mạch với tắc động mạch thân nền: Các thử thách và cơ hội Đào Việt Phương (Việt Nam)
10:25 – 10:50 Hình ảnh học giai đoạn tối cấp trong can thiệp cấp cứu nhồi máu não Yohanna Kusuma (Indonesia)
10:50 – 11:15 Phát hiện rung nhĩ và vai trò của DOAC trong nhồi máu Nijasri C. Suwanwela (Thái Lan)
11:15 – 11:40 Sẽ cập nhật Than Win Nyunt (Myanmar)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:25 Tiếp cận bệnh cơ trẻ em Ichizo Nishino (Nhật Bản)
10:25 – 10:50 Bản đồ hóa hội chứng động kinh Sylvie Nguyen The Tich (Pháp)
10:50 – 11:05 Phân tích gene dựa trên giải trình tự exome ở những đứa trẻ bệnh não động kinh Việt Nam. Nguyen Thuy Minh Thu (Việt Nam)
11:05 – 11:25 Tính Ưu việt của một Trung tâm Động kinh Toàn diện tại Nhật Bản: Tìm kiếm cơ hội Hợp tác với các Bác sĩ Châu Á Shin Okazaki (Nhật Bản)
11:25 – 11:40 Cập nhật điều trị mới cho trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA) Nguyễn Lê Trung Hiếu (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:10 Hirayama tại Việt Nam Lê Văn Thủy (Việt Nam)
10:10 – 10:20 Các triệu chứng tâm thần kinh trong nhiễm COVID-19 cấp tính và ảnh hưởng lâu dài của nó tại Malaysia. Chow Siew Kian (Malaysia)
10:20 – 10:30 Tiên lượng tử vong của bệnh nhân uốn ván tại đơn vị chăm sóc tích cực dựa vào nồng độ protein phản ứng C (CRP) Eric Hartono Tedyanto (Indonesia)
10:30 – 10:40 Xét nghiệm RT-QuIC formalin cho phép phát hiện các hoạt động tạo prion trong nhu mô não cố định bởi formalin lấy từ bệnh nhân CJD nguyên phát. Đồng Thị Thu Trang (Việt Nam)
10:40 – 10:50 Cải tiến phác đồ truyền IVIG trong giai đoạn sớm pha bình nguyên của hội chứng Guillian barré nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế. Thavixay Keovilay (Lào)
10:50 – 11:00 Kết cục của can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong cửa sổ muộn ở nhóm bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. Nguyễn Quốc Trung (Việt Nam)
11:00 – 11:10 Hiệu quả của kích thích từ trường biên lặp lại ở nhóm bệnh nhân bị đau lưng và đau cổ mạn tính. Lý Minh Đăng (Việt Nam)
11:10 – 11:20 Nghiên cứu đơn trung tâm về phương pháp điều trị và kết cục của nhược cơ toàn thể tại Malaysia. Prasana Nair Gengadharan (Malaysia)
11:20 – 11:40 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
10:00 – 10:25 Bệnh thần kinh cơ - Góc nhìn từ những khu vực thiếu nguồn lực y tế Umapathi Thirugnanam (Singapore)
10:25 – 10:50 Cập nhật các nghiên cứu xơ cột bên teo cơ Tuan Vu (USA)
10:50 – 11:15 Góc nhìn mới về Vitamin B12: rối loạn nhận thức và bệnh thần kinh ngoại biên Thanarat Suansanae (Thái Lan)
11:15 – 11:40 Đặc điểm kiểu gen, kiểu hình của bệnh nhân CMT tại Việt Nam Mai Phương Thảo (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Tình trạng hiện tại của nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương ở Indonesia Sofiati Dian (Indonesia)
15:25 – 15:50 Sơ lược các cập nhật về tổn thương thần kinh trung ương trong sốt xuất huyết Dengue Chong Tin Tan (Malaysia)
15:50 – 16:15 Hội chứng đáp ứng viêm sau nhiễm trùng ở bệnh nhân không nhiễm HIV bị viêm màng não do cryptococcus ở Việt Nam Hồ Đặng Trung Nghĩa (Việt Nam)
16:15 – 16:40 Viêm não kháng thụ thể N-methyl-D-Aspartate ở người bệnh Việt Nam: báo cáo cập nhật các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố tiên lượng và kết cục. Phan Văn Toàn (Việt Nam)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Quản lý bệnh Migraine trong thực hành lâm sàng Yeo Sow Nam (Singapore)
15:25 – 15:50 Liệu pháp điều trị phối hợp trong đau thần kinh do đái tháo đường: Các thử thách và cơ hội Jimmy Barus (Indonesia)
15:50 – 16:15 Kích thích từ trường xuyên sọ lặp lại trong điều trị đau đầu mãn tính Nguyễn Tuấn Anh (Việt Nam)
16:15 – 16:40 Mô hình mới trong quản lý đau mãn tính Pongparadee Chaudakshetrin (Thái Lan)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Quản lý hẹp nội sọ Jose Navarro (Philippines)
15:25 – 15:50 Đột quị người trẻ - cơ chế và quản lý Chang Hui Meng (Singapore)
15:50 – 16:15 Các thuốc thúc đẩy hồi phục sau đột quị NV Ramani (Singapore)
16:15 – 16:40 Sẽ cập nhật Tha Tha Oo (Myanmar)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
15:00 – 15:25 Cập nhật bệnh cơ do viêm Ichizo Nishino (Nhật Bản)
15:25 – 15:50 Bệnh đa dây thần kinh hủy myelin và ứng dụng của thay huyết tương. Hiew Fu Liong (Malaysia)
15:50 – 16:15 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại bệnh cơ do viêm vô căn tại Việt Nam Lê Trí Sĩ (Việt Nam)
16:15 – 16:40 Cập nhật về hội chứng Guillain-Barré Sonoko Misawa (Nhật Bản)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:25 Migraine: lý thuyết và thực hành Nguyễn Văn Liệu (Việt Nam)
12:25 – 12:50 Đau cột sống thắt lưng: lý thuyết và thực hành Trần Công Thắng (Việt Nam)
12:50 – 13:00 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:25 Kích thích não sâu trong điều trị bệnh Parkinson tại Việt Nam: báo báo ngắn về kết quả Phạm Anh Tuấn (Việt Nam)
12:25 - 12:50 Lời đề nghị về chương trình kích thích não sâu trong điều trị bệnh Parkinson Onanong (Thái Lan)
12:50 - 13:00 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:20 Giải pháp Quản trị cơ sở dữ liệu tổng thể Mangeot Sylvain (Pháp)
12:20 - 12:40 NAEOTOM Alpha: Hệ thống Cắt lớp vi tính Công nghệ đếm photon đầu tiên trên thế giới Sharma Ashutosh (Ấn Độ)
12:40 - 13:00 Tổng quan tính năng Diffusion Tractography trên hệ thống Cộng hưởng từ Chen Wei (Singapore)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:05 Khai mạc Phan Việt Nga (Việt Nam)
12:05 – 12:25 Những vấn đề chính cần quan tâm ở động kinh phụ nữ Nguyễn Đình Toàn (Việt Nam)
12:25 - 12:45 Lựa chọn thuốc chống động kinh hợp lý trên phụ nữ động kinh Phương Thanh Hà (Việt Nam)
12:45 – 13:00 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:20 Vai trò của việc phối hợp sớm perampanel trong động kinh ở Đài Loan Shang-Yeong Kwan (Đài Loan)
12:20 – 12:35 Chia sẻ kinh nghiệm điều trị động kinh ở bệnh viện Tâm Anh - Việt Nam Nguyễn Văn Liệu (Việt Nam)
12:35 – 12:45 Case lâm sàng điều trị động kinh (trên người cao tuổi) ở bệnh viện Triều An Lê Tự Quốc Tuấn (Việt Nam)
12:45 – 13:00 Thảo luận
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 13:00 Kích thích từ trường xuyên sọ: về mặt lý thuyết khoa học, các chứng cứ và ích lợi của hệ thống định vị thần kinh. Kyle Langdon Hoath (Australia)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 13:00 Ứng dụng thay huyết tương ly tâm trong điều trị thành công bệnh lý thần kinh tự miễn Metha Apiwattanakul (Thái Lan)
Thời gian Tiêu đề Người trình bày
12:00 – 12:25 Cập nhật điều trị nội khoa xuất huyết não Nguyễn Thị Minh Đức (Việt Nam)
12:25 – 12:50 Phẫu thuật xuất huyết não bằng hệ thống Robot Modus V Synaptive Chu Tấn Sĩ (Việt Nam)
12:50 – 13:00 Thảo luận